EPC

Sinds 1996 zijn EPC berekeningen een verplicht onderdeel bij de aanvraag van bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten.
De Energie Prestatie Coefficient (EPC) is een maat voor het energiegebruik van een gebouw. Hoe hoger de EPC hoe hoger het energiegebruik.
In 1996 mocht de EPC van woningen niet hoger zijn dan 1,4, nu is dat gedaald naar 0,4.
Door een pakket van energiebesparende maatregelen moet de vereiste EPC gerealiseerd worden.

Gebruiksfunctie EPC-eis per
1 januari 2015
Bijeenkomst 1,1
Cel 1,0
Cellengebouw 1,0
Gezondheidszorg,
klinisch
1,8
Gezondheidszorg,
niet klinisch
0,8
Industrie
Kantoor 0,8
Logies 1,0
Logiesgebouw 1,4
Onderwijs 0,7
Overige gebruiksfunctie
Sport 0,9
Winkel 1,7
Woning/woongebouw 0,4

.