ventilatie

Frisse lucht is belangrijk, niet alleen voor mensen. Ter voorkoming van vochtproblemen is het noodzakelijk voldoende te ventileren.
Ten behoeve van bouwvergunningen wordt tegenwoordig meestal een ventilatiebalansberekening gevraagd.
Hierin worden de tenminste noodzakelijke ventilatiehoeveelheden berekend.
Ventilatie bestaat uit een toevoer- en afvoercomponent. De toevoer kan mechanisch plaatsvinden of via roosters in de gevel. De afvoer vindt meestal mechanisch plaats.

Binnenmilieu

Het binnenmilieu wordt bepaald door verschillende factoren, waar een doelmatige ventilatie er één van is. Andere factoren zijn o.a. temperatuur, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid.

.