geluid

Met betrekking tot geluid kunnen we u op verschillende manieren van dienst zijn:

Gevelberekening

Doel van een akoestische gevelberekening is zorgen voor een niet te hoog geluidsniveau in bijvoorbeeld een woning als deze woning aan een verkeersweg is gelegen. In deze berekening worden alle gevelelementen betrokken, inclusief ventilatievoorzieningen, ook wel suskasten genaamd. Volgens het Bouwbesluit moet een gevel altijd tenminste 20 dB geluid weren. Langs wegen kan dat oplopen tot meer dan 35 dB, afhankelijk van de hoeveelheid verkeer op de weg.
Een akoestische gevelberekening is bij een bouwaanvraag verplicht indien er hoge geluidsniveau’s (meer dan 53 dB) verwacht kunnen worden.
De geluidsbron kan, naast wegverkeer, ook een spoorweg, vliegveld of industriegebied zijn.

Geluidsisolatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie tussen woningen. Ook in andere situaties zijn er eisen aan een minimum geluidsisolatie, bijvoorbeeld de geluidsuitstraling van (horeca)bedrijven.

Nagalm / (zaal)akoestiek

Bijvoorbeeld in trappenhuizen mag er niet te veel galm zijn. Ook in ontmoetingsruimtes, waar spraakverstaanbaarheid een belangrijke rol speelt, is het aan te bevelen aandacht te besteden aan de akoestische “aankleding” van een ruimte.

Geluidmetingen

Geluidmetingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
– geluidisolatiemetingen om de geluidsisolatie tussen ruimtes te bepalen
– geluid(immissie)metingen van bijv. wegverkeer om het gemiddelde geluidniveau (Lden of Lnight) te bepalen veroorzaakt door wegverkeer

 

.